(1)
สินิทธิ์วรากุล พ. การลอกต้อเนื้อโดยใช้สารมัยโตมัยซิน ซื ความเข้มข้นต่ำ (0.005%) ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 651-656.