(1)
คงสวัสดิ์ ว. การให้ Dopamine ในผู้ป่วย Leptospirosis พื่อการรักษาไตวายเฉียบพลัน. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 667-675.