(1)
รักราชการ ช. การผ่าตัด Maze Procedure ในผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ Atrial Fibrillation : รายงานผู้ป่วย. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 703-710.