(1)
หาญชาญชัยกุล ก. การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 711-720.