(1)
เต็งประวัติ น. กรณีศึกษา : ผู้ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 681-688.