(1)
สมัครประโคน ต.; กาญจนฤทธากรณ์ ร. จริยธรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 22, 215-230.