(1)
กีรติสุขสกุล ร. การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ที่ได้รับการรักษาโรคปริทันต์มาแล้ว : รายงานผู้ป่วย. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 22, 269-276.