(1)
มิตรปราสาท พ. เปรียบเทียบการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยวิธีตรวจด้วยตนเอง โดยใช้แปรงสีฟันเด็กอ่อนกับวิธี Pap Smear ตามมาตรฐาน. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 385-395.