(1)
ตัณฑประภา ป. ประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นของโครงการคัดกรองเบาหวาน ขึ้นจอประสาทตา โดยใช้กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา ในจังหวัดสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 397-406.