(1)
พิพิธแสงจันทร์ ไ. ผลการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกของโรงพยาบาลสุรินทร์ ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (พ.ศ. 2550). Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 407-414.