(1)
เธียรญาณี บ. ความเหมาะสมของการใช้เอกซเรย์เคลื่อนที่ ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลบุรีรมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 449-456.