(1)
คุ้มจันอัด จ. ภาวะการณ์หมุนตัวของลำไส้ไม่สมบูรณ์ในเด็กโต : รายงานผู้ป่วย. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 23, 493-501.