(1)
เถกิงศักดากุล ศ. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่สำเร็จในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเลิกบุหรี่ ณ โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 33, 331-345.