(1)
พี่งพิมาย ก. รายงานผู้ป่วย: การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 33, 209-223.