(1)
พิมพ์รัตน์ เ. บทบรรณาธิการ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 33, (1).