(1)
จงเจริญ พ. การคัดกรองโรคพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนของทารกแรกเกิด ในโรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 21, 21-26.