(1)
วงค์ละคร ส. ภาวะเลือดออกหลังผ่าตัดทอนซิลด้วยเทคนิคจี้ไฟฟ้าชนิด Monopolar. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 21, 37-44.