(1)
ฐิติสมบูรณ์ พ.; รัตรสาร ว. การใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ ของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 21, 45-58.