(1)
วัชโรบล อ. การประเมินความสุขและความพึงพอใจในการทำงานของ บุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลศรีสะเกษ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 21, 59-71.