(1)
คงวัฒนานนท์ ร. การคลอดทารกแฝดสองในโรงพยาบาลศรีสะเกษ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 21, 85-95.