(1)
วงศ์ประสิทธิ์ ภ. โรคบาดทะยักในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มกราคม 2544-เมษายน 2548. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 20, 49-66.