(1)
อึงพินิจพงศ์ ว. บทบรรณาธิการ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 20, (4).