(1)
ทิวทอง ศ. ความสัมพันธ์ของความหนาของผนังกระเพาะอาหารจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องกับการวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 34, 1-11.