(1)
จงสืบสิทธิ ธ. ผลการผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์และต่อมทอนซิลโดยการจึ้ไฟฟ้าในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 34, 149-156.