(1)
อึงพินิจพงศ์ ว. การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 18, 25-37.