(1)
เนรมิตตกพงศ์ ก. ประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2542-2546. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 19, 15-27.