(1)
ประเสริฐถาวรศิริ ช. การเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของการทดสอบคัดกรองโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ โดยวิธีดื่มกลูโคส 50 กรัม ระหว่างภาวะรับประทานอาหาร และงดอาหารมาก่อนทดสอบ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 19, 39-47.