(1)
สุขสนิท อ. การวิเคราะห์ต้นทุนค่าบริการวิสัญญีจำแนกตามเทคนิคบริการ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 19, 57-64.