(1)
ธนบุญสมบัติ บ. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 18, 1-10.