(1)
อึงพินิจพงศ์ ว. การประเมินความวิตกกังวลก่อนได้รับการผ่าตัดและยาระงับความรู้สึกของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 18, 35-46.