(1)
มิตรปราสาท อ. การติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2546. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 19, 63-74.