(1)
จันทร์ส่อง ส. ผู้ป่วยอีโอสิโนฟิลิกเมนิงไจติสในโรงพยาบาลศรีสะเกษระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2547 ; รายงานผู้ป่วย 2 ราย. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 19, 61-72.