(1)
แสงกล้า ผ. การตายของทารกปริกำเนิดในโรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 17, 33-47.