(1)
แสงกล้า ผ. บทบรรณาธิการ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 22, (4).