(1)
คันธา เ. รายงานผู้ป่วย: ภาวะจอตาผิดปกติแบบ Purtscher’s Retinopathy. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 34, 231-238.