(1)
พิมพ์รัตน์ เ. บทบรรณาธิการ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 34, (1).