(1)
ตั้งอดุลยรัตน์ ช. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค Retinopathy of Prematurity ในทารกคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 21, 37-47.