(1)
หวังกีรติกานต์ ส.; ชูเชิด พ. ผลการพัฒนาระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 21, 13-23.