(1)
เดชะปรากรม ณ. รายงานผู้ป่วยโรคคิคูชิในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 21, 87-93.