(1)
ทองเติม เ.; แก้วมา จ. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยรูปแบบการเซิ้งสะไนประยุกต์ที่มีต่อสุขสมรรถนะของผู้สูงวัยเพศหญิง. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 34, 333-348.