(1)
ใจเสน ธ.; จามชาติ ร. ผลของโปรแกรมฝึกเดินที่บ้านต่อความสามารถด้านการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 34, 349-357.