(1)
พิพัฒน์เยาว์กุล อ. ความคุ้มค่าของการประเมินผู้ป่วยที่สงสัยภาวะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วนคอ โดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2019, 34, 427-438.