(1)
มุ่งเจริญสันติกุล อ. รายงานผู้ป่วย : ภาวะมดลูกปลิ้นเฉียบพลันหลังคลอด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 17, 19-29.