(1)
ฉัตรวิริยะเจริญ ว. บทบรรณาธิการ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 15, (4).