(1)
พวงคำ อ.; สุวรรณศรี ด.; จรัสใส ธ. . การศึกษากิจกรรมการพยาบาลในห้องผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 317-326.