(1)
โพธิรุกข์ ป. . ลักษณะการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาของนักกีฬาเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์". Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 43-54.