(1)
แสงอริยวนิช ศ. . . ผลของการให้คำปรึกษาแบบสั้นเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของจังหวัดนนทบุรี. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 75-86.