(1)
ประดับทอง อ. . .; คณึงเพียร ธ. . ความสัมพันธ์และอำนาจการทำนายของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ ตามการรับรู้ของผู้สูงอายุ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 183-196.