(1)
กระจายกลาง ศ.; อินทะกนก ป. .; หอมคำ อ. .; บุญเกต น. . พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้สตอรี่ไลน์ผ่านไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 269-280.