(1)
วงษ์ฟูเกียรติ อ. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองทีเซลล์ ชนิด Subcutaneous Panniculitis-Like T-Cell Lymphoma: รายงานผู้ป่วย. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2020, 35, 523-532.